ION TEAM

We have more 50 air conditioner technicians, 35 handymans, 10 Ccustomer service staffs are always ready to serve you any time.

Phạm Thanh Duy
Nhân Viên Điều Hành

Nguyễn Thị Thuận
Nhân Viên Điều Hành

Lương Anh Quốc
Kỹ sư điện

Đào Minh Hiếu
Kỹ sư cơ

Cao Thanh Long
Thợ sửa chữa điện lạnh

Hoàng Khánh
Thợ sửa chữa điện dân dụng

Trần Tiến Dũng
Thợ sửa chữa điện lạnh